هات داگ

50,000 تومان

هات داگ+ سس خردل+ کچاپ +مایونز